Kdo jsme

Firmu Elektrikmont s.r.o., tvoří kolektiv profesionálů, z nichž někteří kteří mají více než 25-ti letou praxi s řízením a realizací kompletních elektromontážních dodávek.

Tyto praktické zkušenosti předávají svým kolegům uplatňováním metody „učící se organizace“.

Naše zkušenosti

Po dobu naší profesní kariéry jsme realizovali spoustu jak slaboproudých, tak i silnoproudých instalací NN, MaR a VN do 35 kV.

Podíleli jsme se také na realizaci mnoha zahraničních zakázek.

Co umíme

V oblasti elektromontážních prací poskytujeme kompletní zákaznický servis – od poradenství, projektové dokumentace, dodávky, vlastní instalace až po revizi.

Politika kvality, ochrany životního prostředí a BOZP

Management společnosti stanovil základní směry politiky kvality, enviromentu a BOZP pro následující období takto:

  • Dlouhodobou a systematickou péčí o kvalitu poskytovaných služeb a výrobků v oblasti energetiky, s proaktivním přístupem a preventivní ochranou k životnímu prostředí, používat vybudované systémy řízení, kvality, enviromentu, metrologie a BOZP jako základní nástroje pro uspokojování očekávaných požadavků zákazníků s trendem zvyšování jejich spokojenosti.
  • Spolupracovat se všemi zákazníky a dodavateli na základě dobrých partnerských vztahů, výhodné spolupráce v rámci ochrany životního prostředí, odsouhlasených a řízených rizik.
  • Systémy řízení společnosti OS, kvality QMS, enviromentu EMS, metrologie MMS a managementu BOZP trvale rozvíjet hodnocením efektivity pomocí určených nástrojů pro dosahování neustálého zlepšování. Management se zavazuje v předmětných činnostech podnikání respektovat právní a jiné závazné požadavky a zvyšovat výkonnost EMS a BOZP, včetně předcházení zraněním a nemocem z povolání.

Uvedená politika je pro všechny pracovníky společnosti závazná a je naplňovaná pomocí osobních závazků všech členů vrcholového vedení a zaměstnanců, pro dosahování neustálého zlepšování v jednotlivých oblastech řízení systémů kvality, prevence znečištění a BOZP.

Lidské zdroje

Od počátku je dáván důraz na prvotřídní kvalitu práce a vysokou odbornost všech našich pracovníků. V centru pozornosti je systematická odborná a jazyková příprava všech členů našeho týmu, technické zabezpečení, využívání moderních komunikačních prostředků.

Naše oprávnění

Oprávnění TiČR k činnosti montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení včetně hromosvodů bez omezení napětí také v objektech s nebezpečím výbuchu.

Autorizace ČKAIT v oboru “Technika prostředí staveb – elektrotechnická zařízení“

Naše společnost je pojištěna z titulu odpovědnosti za škody způsobené svojí činností do výše  10 000 000,- Kč u pojišťovny Kooperativa pojišťovna a.s.