• Technická řešení , návrhy úprav a rekonstrukcí
 • Optimalizace investičních a provozních nákladů
 • Poradenství v oblasti úspor energií,  návrhů elektrických rozvodů, osvětlovacích soustav
 • Termovize, prediktivní údržba pomocí termokamery
 • Provozní měření – diagnostika elektrických parametrů sítě (I,U,P,THD,atd.)
  dlouhodobý záznam provozních stavů
  vyhodnocení odběrových špiček a výpadků sítě
  měření a lokalizace zátěže induktivního a kapacitního charakteru
  účiník základní harmonické i činitel výkonu, přechodné jevy.
 • Analýza sítěanalýza sítě vychází z výsledku měření